VANAF €60,- GRATIS VERZENDING naar een pickuppoint binnen Nederland (jep, vet lief van ons)

privacyverklaring

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die fairhip verwerkt van haar consumenten.
Indien je persoonsgegevens aan fairhip verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: fairhip, Obrechtstraat 142, 2517 VZ Den Haag, 06-81060147 / info@fairhip.nl,
KvK nummer: 27317412

2. Welke gegevens verwerkt fairhip en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummer
d) e-mailadres
e) IP adres 

2.2 fairhip verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het verwerken van je bestelling.
2.3 Naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden eventueel tot uiterlijk één jaar na afloop van de bestelling gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met fairhip en je te informeren over de ontwikkelingen van fairhip.
2.4 fairhip zal persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan derden, behalve als dat noodzakelijk is voor het plaatsen van je bestelling, het verwerken van de betaling, het kunnen doen van een aanbieding omdat je favoriete merken hebt aangegeven of indien dit wettelijk verplicht is.
E-mail berichtgeving (opt-out):
fairhip gebruikt naam en e-mailadres om nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere relevante informatie te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink.

3. Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens bewaren we voor zo lang als nodig om jouw verzoek af te handelen. Daarna bewaren wij de gegevens maximaal 700 jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (denk aan de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
Wil je graag weten welke van jouw gegevens we (beveiligd) hebben opgeslagen, stuur ons dan een berichtje (let op: dan hebben we daarvoor minimaal je e-mailadres en naam nodig).

4. Cookies en Google Analytics
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash
applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van de
computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend
bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Via onze website gebruiken wij de “Analytics”-dienst van het Amerikaanse bedrijf
“Google”. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen
over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden
de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij
hebben Google nadrukkelijk niet toegestaan de verkregen analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw
IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt
zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe
Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat
er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van
eventuele persoonsgegevens.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
Ter bescherming van persoonsgegevens heeft fairhip passende technische en
organisatorische maatregelen genomen.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
6.1 Via info@fairhip.nl kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. fairhip neemt je verzoek in behandeling en informeert je hierover binnen een maand na ontvangst.
6.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met fairhip.
6.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop fairhip je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met info@fairhip.nl
6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan info@fairhip.nl.

7. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Ons advies is deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bij grote wijzigingen, spannen wij ons in je hiervan actief op de hoogte te brengen.